ออกกำลังเพื่อสุขภาพ

posted on 30 Aug 2009 10:44 by bobobosutida in knowlege

สุขภาพที่ดีเงินซื้อไม่ได้ สุขภาพที่ดีต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ หารพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่ม ความขี้เกียจเข้าสิงคนส่วนใหญ่ สังคมคนเมืองใช้ชีวิตบนโต๊ะทำงาน หน้าคอมพิวเตอร์ หน้าจอมอนิเตอร์ แม้กระทั่งตัวแพทย์เองก็ยังใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อสุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย ใช้รถแทนการเดิน ใช้ลิฟต์แทนการขึ้นบันได รูปร่างของคนเมืองอ้วนขึ้น เหล่านี้คือปัญหาสุขภาพของสังคมเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว การออกกำลังกายจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย

                    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:Mn3tzOK_Cks2RM:http://www.jjtoy.com/pictures/large/jjtoy00977.jpg                                                         q=tbn:nH8Mnq6AD0UwJM:http://style.pwblogs.com/wp-content/uploads/2008/11/hello-kitty-color.gifq=tbn:nH8Mnq6AD0UwJM:http://style.pwblogs.com/wp-content/uploads/2008/11/hello-kitty-color.gif http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:5PY-L2pRxv53dM:http://i-love-cartoons.com/snags/clipart/Hello-Kitty/Hello-Kitty-blue-car-1.jpg

Comment

Comment:

Tweet